DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Czarna Góra

A
Nazwa stacji Czarna Góra Krótka nazwa stacji DOL007
Krajowy kod stacji DsCzar07 Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Stronie Śląskie, 57-550, Czarna Góra Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 29.09.2008

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.81416667
Szerokość geograficzna N 50.25472222
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 1133 Rodzaj parametrów wszystko