DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowa Ruda - Srebrna

A
M
Nazwa stacji Nowa Ruda - Srebrna Krótka nazwa stacji DOL006
Krajowy kod stacji DsNowRudSreb Międzynarodowy kod stacji PL0191A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowa Ruda, 57-400, Srebrna 1a Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 13.12.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.514422
Szerokość geograficzna N 50.579914
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 403 Rodzaj parametrów wszystko