DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczawno-Zdrój - Kolejowa

M
Nazwa stacji Szczawno-Zdrój - Kolejowa Krótka nazwa stacji DOL107
Krajowy kod stacji DsSzczaKolej Międzynarodowy kod stacji PL0541A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Szczawno-Zdrój, 58-310, Kolejowa 14 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.254111
Szerokość geograficzna N 50.804189
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 424 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia