DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Polkowice - Kasztanowa

M
Nazwa stacji Polkowice - Kasztanowa Krótka nazwa stacji DOL102
Krajowy kod stacji DsPolKasztan Międzynarodowy kod stacji PL0057A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Polkowice, 59-100, Kasztanowa 29 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.075051
Szerokość geograficzna N 51.502370
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 180 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia