DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Głogów - Norwida

M
Nazwa stacji Głogów - Norwida Krótka nazwa stacji DOL101
Krajowy kod stacji DsGlogNorw Międzynarodowy kod stacji PL0188A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Głogów, 67-200, Norwida 3 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2014

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10
IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.086188
Szerokość geograficzna N 51.657130
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 91 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia