DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Milicz - Armii Krajowej

A
M
Nazwa stacji Milicz - Armii Krajowej Krótka nazwa stacji DOL047
Krajowy kod stacji DsMiliczMOB Międzynarodowy kod stacji PL0778A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Milicz, 56-300, Armii Krajowej 7 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel GIOŚ
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.275959
Szerokość geograficzna N 51.528150
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 107 Rodzaj parametrów wszystko