DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kostrza - Żeromskiego

A
Nazwa stacji Kostrza - Żeromskiego Krótka nazwa stacji DOL048
Krajowy kod stacji DsKostrzaMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kostrza, 58-150, Żeromskiego 22 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.266591
Szerokość geograficzna N 50.981949
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 261 Rodzaj parametrów wszystko