DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Śnieżka (IMGW)

A
Nazwa stacji Śnieżka (IMGW) Krótka nazwa stacji SNIEZKA
Krajowy kod stacji DsSniezkaObs Międzynarodowy kod stacji PL0003R
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Karpacz, 58-540, Śnieżki 20 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel IMGiW
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
O3 - Ozon
Pomiary mierzone metodą manualną
NO2 - Dwutlenek azotu SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji teren wyniesiony Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.7400681
Szerokość geograficzna N 50.7365087
Typ obszaru pozamiejski - regionalny
Wysokość m n.p.m. 1603 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia