DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Środa Śląska - Konstytucji 3 Maja

A
M
Nazwa stacji Środa Śląska - Konstytucji 3 Maja Krótka nazwa stacji DOL045
Krajowy kod stacji DsSrodaSlMOB Międzynarodowy kod stacji PL0726A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Środa Śląska, 55-300, Konstytucji 3 Maja 7 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.597533
Szerokość geograficzna N 51.166250
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 122 Rodzaj parametrów wszystko