DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Trzebnica - 3 Maja

A
Nazwa stacji Trzebnica - 3 Maja Krótka nazwa stacji DOL046
Krajowy kod stacji DsTrzebnica Międzynarodowy kod stacji PL0779A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Trzebnica, 55-100, 3 Maja 3 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel GIOŚ
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.071450
Szerokość geograficzna N 51.304904
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 187 Rodzaj parametrów wszystko