DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Lubań - Mieszka II

A
Nazwa stacji Lubań - Mieszka II Krótka nazwa stacji DOL043
Krajowy kod stacji DsLubanMieszMOB Międzynarodowy kod stacji PL0747A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Lubań, 59-800, Mieszka II Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 02.06.2021

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.275539
Szerokość geograficzna N 51.119011
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 225 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji