DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Oleśnica - Brzozowa

M
Nazwa stacji Oleśnica - Brzozowa Krótka nazwa stacji DOL031
Krajowy kod stacji DsOlesBrzozo Międzynarodowy kod stacji PL0476A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Oleśnica, 56-400, Brzozowa 7 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.389997
Szerokość geograficzna N 51.217483
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 151 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia