DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowa Ruda - Jeziorna

A
M
Nazwa stacji Nowa Ruda - Jeziorna Krótka nazwa stacji DOL039
Krajowy kod stacji DsNowRudJezi Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowa Ruda, 57-400, Jeziorna 19 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.498239
Szerokość geograficzna N 50.581521
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 383 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji