DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Lubań - Łączna

A
Nazwa stacji Lubań - Łączna Krótka nazwa stacji DOL037
Krajowy kod stacji DsLubanMOB Międzynarodowy kod stacji PL0687A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Lubań, 59-800, Łączna Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 10.12.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.285854
Szerokość geograficzna N 51.118405
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 226 Rodzaj parametrów wszystko