DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Wrocław - Orzechowa

M
Nazwa stacji Wrocław - Orzechowa Krótka nazwa stacji DOL029
Krajowy kod stacji DsWrocOrzech Międzynarodowy kod stacji PL0196A
Strefa Aglomeracja Wrocławska Klasyfikacja stacji tła
Adres Wrocław, 50-540, Orzechowa 61 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.042817
Szerokość geograficzna N 51.077525
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 124 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia