DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Świdnica - Folwarczna

M
Nazwa stacji Świdnica - Folwarczna Krótka nazwa stacji DOL030
Krajowy kod stacji DsSwidnFolwa Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Świdnica, 58-100, Folwarczna 2 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.494006
Szerokość geograficzna N 50.844430
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 233 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia