DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Bolesławiec - Słowackiego

A
Nazwa stacji Bolesławiec - Słowackiego Krótka nazwa stacji DOL028
Krajowy kod stacji DsBoleslaMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Bolesławiec, 59-700, Słowackiego 2 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 02.01.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.570455
Szerokość geograficzna N 51.263788
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 197 Rodzaj parametrów wszystko