DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kudowa-Zdrój - Kościuszki

A
Nazwa stacji Kudowa-Zdrój - Kościuszki Krótka nazwa stacji DOL027
Krajowy kod stacji DsKudowaMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kudowa-Zdrój, 57-350, Kościuszki 16 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 03.01.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.238509
Szerokość geograficzna N 50.447096
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 387 Rodzaj parametrów wszystko