DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Lubin - Wierzbowa

M
Nazwa stacji Lubin - Wierzbowa Krótka nazwa stacji DOL026
Krajowy kod stacji DsLubiWierzb Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Lubin, 59-335, Wierzbowa 8 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2016

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.187296
Szerokość geograficzna N 51.406752
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 134 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia