DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Polanica-Zdrój - Sportowa

A
Nazwa stacji Polanica-Zdrój - Sportowa Krótka nazwa stacji DOL024
Krajowy kod stacji DsPolanSportMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Polanica-Zdrój, 57-320, Sportowa 9 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2016

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.513058
Szerokość geograficzna N 50.415758
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 370 Rodzaj parametrów wszystko