DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczawno Zdrój - ul. Kopernika (PM10)

M
Nazwa stacji Szczawno Zdrój - ul. Kopernika (PM10) Krótka nazwa stacji DOL184
Krajowy kod stacji DsSzczKopPM Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Szczawno-Zdrój, 58-310, Kopernika Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2011

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10
IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16,2511111111111
Szerokość geograficzna N 50,8025
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia