DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Śnieżne Kotły

A
Nazwa stacji Śnieżne Kotły Krótka nazwa stacji DOL004
Krajowy kod stacji DsSnie04 Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Szklarska Poręba, 58-580, Śnieżne Kotły Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2010

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.57222222
Szerokość geograficzna N 50.78027778
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 1490 Rodzaj parametrów wszystko