DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Głogów - Wita Stwosza

M
Nazwa stacji Głogów - Wita Stwosza Krótka nazwa stacji DOL023
Krajowy kod stacji DsGlogWiStwo Międzynarodowy kod stacji PL0603A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Głogów, 67-200, Wita Stwosza 3 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.097887
Szerokość geograficzna N 51.657005
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 88 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia