DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Jelenia Góra - Sokoliki

M
Nazwa stacji Jelenia Góra - Sokoliki Krótka nazwa stacji DOL033
Krajowy kod stacji DsJelGorSoko Międzynarodowy kod stacji PL0586A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Jelenia Góra, 58-560, Sokoliki 6 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.700881
Szerokość geograficzna N 50.871199
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 339 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji