DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Działoszyn

A
Nazwa stacji Działoszyn Krótka nazwa stacji DOL001
Krajowy kod stacji DsDzialoszyn Międzynarodowy kod stacji PL0054A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Działoszyn, 59-915 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 14.941319
Szerokość geograficzna N 50.972167
Typ obszaru pozamiejski - blisko miasta
Wysokość m n.p.m. 356 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji