DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Jelenia Góra - Ogińskiego

A
Nazwa stacji Jelenia Góra - Ogińskiego Krótka nazwa stacji DOL034
Krajowy kod stacji DsJelGorOgin Międzynarodowy kod stacji PL0585A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Jelenia Góra, 58-506, Ogińskiego 6 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 BZN - Benzen CO - Tlenek węgla
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.765659
Szerokość geograficzna N 50.913470
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 345 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji