DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szklarska Poręba - 1 Maja

A
Nazwa stacji Szklarska Poręba - 1 Maja Krótka nazwa stacji DOL025
Krajowy kod stacji DsSzkPor1MajMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Szklarska Poręba, 58-580, 1-go Maja 32 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 15.12.2016

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.528239
Szerokość geograficzna N 50.822689
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 650 Rodzaj parametrów wszystko