DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kłodzko - Szkolna

A
Nazwa stacji Kłodzko - Szkolna Krótka nazwa stacji DOL019
Krajowy kod stacji DsKlodzSzkol Międzynarodowy kod stacji PL0504A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kłodzko, 57-300, Szkolna 8 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 NO2 - Dwutlenek azotu NO - Tlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.65361389
Szerokość geograficzna N 50.43352222
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 295 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji