DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Oława - Żołnierzy AK

A
M
Nazwa stacji Oława - Żołnierzy AK Krótka nazwa stacji DOL018
Krajowy kod stacji DsOlawZolnAK Międzynarodowy kod stacji PL0317A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Oława, 55-200, Żołnierzy AK 9 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.291315
Szerokość geograficzna N 50.942117
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 130 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji