DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Świdnica - Marcinkowskiego

A
Nazwa stacji Świdnica - Marcinkowskiego Krótka nazwa stacji DOL017
Krajowy kod stacji DsSwidMob Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Świdnica, 58-100, Marcinkowskiego 4/6 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2015

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO2 - Dwutlenek azotu NO - Tlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.466928
Szerokość geograficzna N 50.846559
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 249 Rodzaj parametrów wszystko