DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Wrocław - Wiśniowa

A
Nazwa stacji Wrocław - Wiśniowa Krótka nazwa stacji DOL013
Krajowy kod stacji DsWrocAlWisn Międzynarodowy kod stacji PL0197A
Strefa Aglomeracja Wrocławska Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Wrocław, 53-137, Wiśniowa Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO2 - Dwutlenek azotu NO - Tlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.012689
Szerokość geograficzna N 51.086225
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 125 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji