DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Jelenia Góra - Cervi

A
Nazwa stacji Jelenia Góra - Cervi Krótka nazwa stacji DOL011
Krajowy kod stacji DsJgCiepA Międzynarodowy kod stacji PL0189A
Strefa stefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Jelenia Góra, 58-506, Cervi 14 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie
Data zamknięcia 31.12.2013

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.67876111
Szerokość geograficzna N 50.86185278
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 346 Rodzaj parametrów wszystko