DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Indeks jakości powietrza

Na stronie startowej została zaimplementowana mapa, na której w postaci indeksów jakości powietrza został odzwierciedlony poziom zanieczyszczeń na poszczególnych stanowiskach pomiarowych.


Na mapie wizualizowane są dane jedynie z ostatniej godziny w postaci:
  • Ogólnego indeksu jakości powietrza, obliczonego dla wyników pomiarowych dla kliku zanieczyszczeń z danej stacji, mierzonych metodą automatyczną
  • Indywidualnych indeksów jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń
Ogólny indeks jakości powietrza wyliczany jest z odpowiedniego algorytmu, pozwalającego na sklasyfikowanie stanu jakości powierza w 6-stopniowej skali barwnej.
 
L.p. Kategoria Kolor
1 Bardzo dobry Ciemno zielony  
2 Dobry Zielony  
3 Umiarkowany Żółty  
4 Dostateczny Pomarańczowy  
5 Zły Czerwony  
6 Bardzo zły Brązowy  
 
Dla indywidualnych indeksów jakości powietrza zostały obliczone progi zmienności stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w zależności od kategorii indeksu
 
Indeks jakości powietrza
SO2 [µg/m3]
NO2 [µg/m3]
CO [mg/m3]
PM10 [µg/m3]
PM2,5 [µg/m3]
O3 [µg/m3]
C6H6 [µg/m3]
Bardzo dobry
0–50
0–41
0–3
0–21
0–13
0–71
0–6
Dobry
51–100
41–101
3–7
21–61
13–37
       71–121
6–11
Umiarkowany
101–200
101–151
7–11
61–101
37–61
121–151
11–16
Dostateczny
201–350
151–201
11–15
101–141
61–85
151–181
16–21
Zły
351–500
201–401
15–21
141–201
85–121
181–241
21–51
Bardzo zły
>500
>400
>21
>201
>121
>241
>51
 
 


Z kategorią indeksu jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa
 
 
Kategoria Informacja zdrowotna
Bardzo dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywności na zewnątrz
Dobry Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz
Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywności na zewnątrz
Dostateczny Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło
Zły Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz
Bardzo zły Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane
 
* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza.