DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kamienna Góra - Wałbrzyska

A
M
Nazwa stacji Kamienna Góra - Wałbrzyska Krótka nazwa stacji DOL044
Krajowy kod stacji DsKamGoraMOB Międzynarodowy kod stacji PL0730A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kamienna Góra, 58-400, Wałbrzyska 2C Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.035122
Szerokość geograficzna N 50.788079
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 439 Rodzaj parametrów wszystko