DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Jawor - Armii Krajowej

A
M
Nazwa stacji Jawor - Armii Krajowej Krótka nazwa stacji DOL042
Krajowy kod stacji DsJaworMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Jawor, 59-400, Armii Krajowej 9 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.202282
Szerokość geograficzna N 51.049208
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 204 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji