DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Duszniki-Zdrój - Sportowa

A
M
Nazwa stacji Duszniki-Zdrój - Sportowa Krótka nazwa stacji DOL041
Krajowy kod stacji DsDusznikiMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Duszniki-Zdrój, 57-340, Sportowa 2a Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.393383
Szerokość geograficzna N 50.402611
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 521 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji