DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Lądek-Zdrój - Św. Królowej Jadwigi

A
Nazwa stacji Lądek-Zdrój - Św. Królowej Jadwigi Krótka nazwa stacji DOL036
Krajowy kod stacji DsLadekMOB Międzynarodowy kod stacji PL0686A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Lądek-Zdrój, 57-540, Św. Królowej Jadwigi Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.890468
Szerokość geograficzna N 50.341916
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 478 Rodzaj parametrów wszystko