DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Ząbkowice Śląskie

A
Nazwa stacji Ząbkowice Śląskie Krótka nazwa stacji DOL016
Krajowy kod stacji DsZabkPowWar Międzynarodowy kod stacji PL0321A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Ząbkowice Śląskie, 57-200, Powstańców Warszawy 5 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO2 - Dwutlenek azotu NO - Tlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.819786
Szerokość geograficzna N 50.592325
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 277 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji