DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Zgorzelec - Bohaterów Getta

A
M
Nazwa stacji Zgorzelec - Bohaterów Getta Krótka nazwa stacji DOL010
Krajowy kod stacji DsZgorBohGet Międzynarodowy kod stacji PL0198A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Zgorzelec, 59-900, Bohaterów Getta 1a Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO2 - Dwutlenek azotu NO - Tlenek azotu
NOX - Tlenki azotu SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.008175
Szerokość geograficzna N 51.150391
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 215 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji