DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mapa monitoringu jakości powietrza

Na mapie przedstawione są stacje z zaznaczeniem indeksu jakości powietrza.

Kliknij na stację, aby przejść do danych pomiarowych.

Najedź myszką na stację, aby zobaczyć jej opis w tym miejscu oraz szczegółowy skład indeksu, gdy wybrano wyświetlanie indeksu.
Dane bieżące z godz.
legenda
Prezentowane wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza są przekazywane bezpośrednio ze stacji pomiarowych i nie są one zweryfikowane.
Wyniki te poddawane będą okresowej weryfikacji i mogą one ulec zmianie.
przejdź do wszystkich komunikatów

„Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych”
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Modyfikacje Indeksu Jakości Powietrza sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.